Lesprijs en betaalwijze

Lesprijs

€ 80 per lesblok (10 lessen van 1 uur en 15 minuten)

Betaalwijze

Graag voor de start van het lesblok
via de bank op naam van
L.H.A. Molenkamp van Loon
NL95 ABNA 0818501146

Sport- en cultuurstrippenkaart

Je kunt ook betalen met de sport- en cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn, mits je een geldige stamkaart kunt laten zien.
Als je op deze wijze wilt betalen neem dan je stamkaart mee naar de eerste les, het benodigde aantal strippen en een geldig legitimatiebewijs.
Je kunt alleen met strippen voor volwassenen betalen.